about Covid-19

Sacensību dalībniekiem!

Praktiskās darbības, kas tiks realizētas epidemioloģisko drošības pasākumu COVID-19 izplatības ierobežošanai ietvaros, Bruno Moto Cup sacensībās motošosejā š.g. 5. septembrī, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē.

Ņemot vērā, ka edpidemioloģiskā situācija ar COVID-19 izplatību joprojām ir aktuāla, ir pieņemts lēmums konkrēto pasākumu nereklamēt, neaicināt skatītājus, kas nozīmē, ka potenciālie riski reducēsies uz dalībnieku un organizatoru sastāvu trasē.
Dalībnieku reģistrācija notiek attālināti, organizatora mājaslapā http://brunomoto.lv/bm/brunomoto_cup/brunomoto-cup-_-registration/ un tikai izņēmuma gadījumā – uz vietas trasē.
Dalībnieku novietnē ir izvietotas vizuālas norādes/brīdinājumi par distancēšanos.
Dalībnieku novietnē (zem boksu nojumes 2.gab. un blakus medicīniskai palīdzībai 1.gab.) izvietoti publiski pieejami dezinfekcijas līdzekļi un norādes uz tiem.
Dalībnieku izvietojums maksimāli/iespēju robežās veidojot distance starp komandu boksiem. Nepieciešamības gadījumā tiek izmantota stāvvieta otrpus trases.
Dalībnieku sapulce – uz trases, boksu priekšā, ar distancēšanos. Sapulcē līdztekus ar pasākuma norisi saistītām lietām arī par COVID-19 profilaktiskajiem pretpasākumiem.
Apbalvošanas ceremonija bez saskarsmes (balvas tiek laicīgi novietotas uz pjedestāla).
Periodiski (~1x stundā) ar informatora starpniecību dalībniekiem tiek atgādināts par distancēšanos, roku un respiratorās higiēnas ievērošanu.
Braucienu starplaikos, dalībnieki un viņu mehāniķi tiek aicināti izmantot maskas.
Organizatora mājaslapā tiek lūgts maksimāli ierobežot braucējus pavadošo personu (ģimene, draugi, sponsori) skaitu.
Ir ierobežota piekļuve sacensību sekretariātam. Noteikts cilvēku skaita ierobežojums sacensību vadības telpās, par ko liecina informējošs uzraksts pie ieejas.
Sacensību sekretariāts izmanto maskas.
Nenotiks Bruno Moto Fanu zonas aktivitātes un Autogrāfu sesijas.

Nemot vērā situāciju ar Covid-19 izplatību, lūdzam kārtīgi apsvērt sava pavadošā personāla, personīgo līdzjutēju skaitu. Kā arī sekojam Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām un aktualitātēm ! www.spkc.gov.lv