FiM Mini GP Series 2021

FiM MiniGP Series 2021 rulles_concept_info

Šogad zelta mopēdam Latvijā aprit 50 gadu. Tā kā Bruno Rožkalns un Talis Meļķis ir šīs motociklu sērijas absolventi, viņi kopā nolēma attīstīt bērnu sēriju, tāpēc atklāj jaunu platformu jauniešiem.

Mēs esam priecīgi paziņot par MiniGP sērijas pievienošanu mūsu programmai Ceļš uz MotoGP ™. Šīs nozares mērķis ir apvienot un standartizēt MiniGP sacensības visā pasaulē, lai jaunieši varētu attīstīt savas prasmes uz vienlīdzīgiem pamatiem.
FIM MiniGP sērijā būs BrunoMoto organizētas sacensības. Turoties pie šīs iniciatīvas, uz kuru attiecas tie paši sporta un tehniskie noteikumi. Jebkurš kauss vai sacensības, kas vēlas tajā piedalīties, var būt nacionāls, reģionāls vai pat kontinentāls.
Sacensības jābrauc kartingu trasēs, kas atbilst FIM vai attiecīgās nacionālās federācijas noteiktajiem standartiem, kas arī lemj par minimālo trases garumu. Braucējo vecumā no 10 līdz 14 gadiem Ohvale GP-0160 brauks ar Pirelli riepām; katram notikumam tiek piešķirts standarta sadalījums.
Lai varētu piedalīties sacensībās, notiks vismaz astoņi braucieni, kas sadalīti četrās sanāksmēs. Sacensībās jāpiedalās vismaz 15 pilotiem. Turklāt šie pasākumi norisināsies līdz 2021. gada jūlijam, un tiem nevajadzētu beigties vēlāk kā 17. oktobrī. Tādējādi sezonas beigās labākajiem dalībniekiem tiks piedāvātas neticamas iespējas.
Katras “līgas” čempionam būs iespēja iekļūt Lielajā finālā, kas notiks nedēļu pirms pēdējās Grand Prix. Uzvarētājam atkarībā no vecuma un tautības tiks garantēta vieta kādā no Ceļš uz MotoGP ™ programmām.
Braucējam, kurš katrā sērijā finišē pirmais, būs vai nu piekļuve izvēlētajām Idemitsu Asia Talent Cup sacensībām, vai arī iespēja sacensties Honda British Talent Cup, Northern Talent Cup vai European Talent Cup.


В этом году золотому мопеду в Латвии исполняется 50 лет. Так как Бруно Рожкалнс и Талис Мелькис являются воспитанниками данной мото серии, они вместе решили развивать детскую серию, поэтому запускают новую платформу обнаружения для молодых людей.

Мы рады объявить о добавлении серии MiniGP в свою программу Road to MotoGP ™. Эта ветвь направлена на унификацию и стандартизацию соревнований MiniGP по всему миру, чтобы молодые люди могли развивать свои навыки на равных.
Серия FIM MiniGP будет включать соревнования, организуемые BrunoMoto. Придерживаясь этой инициативы, на которую распространяются те же спортивные и технические правила. Любой кубок или соревнование, желающие принять в нем участие, могут быть национальными, региональными или даже континентальными.
Соревнования должны проводиться на трассах для картинга, соответствующих стандартам, установленным FIM или соответствующей национальной федерацией, которая также принимает решение о минимальной длине маршрута. Пилоты в возрасте от 10 до 14 лет будут кататься на Ohvale GP-0160 с шинами Pirelli; стандартное распределение выделяется каждому событию.
Чтобы иметь право участвовать в соревнованиях, будут участвовать как минимум восемь гонок, разделенных на четыре встречи. В соревнованиях должны участвовать минимум 15 пилотов. Кроме того, эти мероприятия пройдут до июля 2021 года и не должны закончиться позднее 17 октября. Таким образом, в конце сезона лучшим участникам будут предложены невероятные возможности.
Чемпион каждой «лиги» получит шанс пройти в Гранд-финал, который состоится за неделю до последнего Гран-при. Победителю, в зависимости от его возраста и национальности, будет гарантировано место в одной из программ Road to MotoGP ™.
Гонщик, который финиширует первым в каждой серии, получит либо доступ к отобранным соревнованиям Idemitsu Asia Talent Cup, либо возможность участия в Honda British Talent Cup, Northern Talent Cup или European Talent Cup.

BrunoMoto Cup 2021 info!

Мы к вам с отличными новостями!
Ниже вы можете ознакомиться с расписанием BrunoMoto Cup 2021!
Запоминайте даты и готовьтесь!
Также, вместе с BrunoMoto Cup 2021 будет проходить и Чемпионат Латвии по шоссейно кольцевым гонкам!

Календарь событий/Notikumu kalendārs/ Events calendar

BrunoMoto Cup 2021:
1. этап / posms (22.05-23.05.2021)
2. этап / posms (26.06-27.06.2021)
3. этап / posms (21.08-22.08.2021)

BrunoMoto Cup 2021 Pitbike & Mopēdi
1. этап / posms (04.05.2021)
2. этап / posms (25.07.2021)
3. этап / posms (05.09.2021)